Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

ACTIVITATS DIRIGIDES

Oferim diverses activitats que són dirigides, entre elles:

 

Per a començar la pràctica esportiva i aconseguir incorporar-la com un hàbit, el millor són les activitats dirigides que, al ser dissenyades i guiades per professionals, garanteixen una execució segura i un aprenentatge individualitzat, tot compartint-lo amb els companys de grup.l

.