Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

MEDITACIONS GUIADES

Horaris:

Dimecres a les 19:15h

 

 

La meditació ens ajuda a viure amb autenticitat i ser nosaltres mateixos. 

Els objectius de la meditació són dos: 

-Calmar i alliberar la ment

- Arribar a la consciència plena, altrament dit presència

Donar un espai a través de la meditació, respiració i consciència de com estic ara, anar cap al benestar físic, psíquic i emocional prenent consciència a través de les visualitzacions.


 

Com a NOVETAT!!

Obrim un grup per aprendre a meditar, per ajudar als nens i joves a centrar-se en l'aquí i ara. Respirar i prendre consciència del moment present.
Seran meditacions dinàmiques, guiades i gens monòtones en les que utilitzarem diferents materials per treballar.

Ajudar a buidar el cap de tanta activitat cognitiva, propiciant un espai de descans i silenci.

Cada sessió hi haurà un moment de centrament per veure com estic, quina és la meva necessitat.

Activitat grupal màxim 6 persones.

Durada: 30 minuts