Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

Centre d'equinoteràpia "l'Unicorn Blanc"

EL centre d'equinoteràpia es troba a Empuriabrava a les intal·lacions de l'Hípica Arnau. Es va obrir el 24 d'Abril del 2010.

Tenim un blog informatiu que és www.unicornblanc.blogspot.com

Quins són els nostres membres?

El nostre equip està format per una fisioterapeuta, dos auxiliars i una voluntària. I les més importants, les nostres dues eugues de teràpia ( la Neu i la Darling) i la poni (Cendra).

Que és l'equinoteràpia?

L'equinoteràpia és un mètode terapèutic que utilitza el cavall, les tècniques d'equitació i les pràctiques equestres dins d'un abordatge interdisciplinari en les àrees de l'equitació , salut, educació; buscant la rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic i social de persones amb capacitats diferents.

Hi ha diferents modalitats:

- Hipoteràpia: modalitat de teràpia assistida per el cavall que va dirigida a aquelles persones que per el seu grau de discapacitat física i/o cognitiva o psicològica no poden realitzar cap tipus d'acció sobre el cavall.

- Equitació terapèutica: aquesta modalitat l'usuari pot realitzar algun tipus d'acció sobre el cavall.

Principis terapèutics

a.Transmissió de l'escalfor corporal

b. Transmissió dels impulsos rítmics

c. Transmissió d'un patró de locomoció equivalent al patró fisiolòfic de la marxa humana.

Contraindicacions

sindrome de Down( articulació atlas-axis), subluxació cadera, quadres inflamatoris aguts, insuficiència cardiocirculatòria, hipertonia aguda, perill embòlic, fase aguda d'esclerosis múltiple, total absència d'equilibri, persones recent intervingudes, artrosis de cadera i altres limitacions articulars, impossibilitat abducció maluc, persones amb óssos fragils, al·lèrgia als cavalls

Sessions

- Duració de les sessions 50 minuts

- Es recomana setmanalment o quinzenalment.

- Es filmarà o es faran fotografies, per tal de poder realitzar una correcta valoració

- Cada 6 mesos s'elaborarà un informe de com evoluciona l'usuari.

Documentació necessària

- Informe mèdic conforme l'usuari no té cap contraindicació per poder realitzar equinoteràpia.

- Full consentiment pares

- Drets d'imatge

Què fem?

Establim el contacte amb els cavalls i creem el vincle amb ells. Treballem tant des de terra, com fem la higiene, aprenem a entendre com viuen, interactuem amb la resta d'animals, aprenem a preparar-los i fem jocs a sobre les eugues, depenent dels objectius de les sessions.

 

Blog actiu: www.unicornblanc.blogspot.com

Pàgina web Hípica Arnau: www.hipicarnau.com