Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

TERÀPIA GESTALT

L'objectiu explícit de la Teràpia Gestalt és que les persones aconsegueixin ser el que en realitat són, acceptant i fent espai a totes les seves inclinacions, sub.personalitats i veus interiors. Aconseguint integrar-les en una vida ben orientada i vàlida. Per això es tenen en compte tots els nivells de la persona: instintiu, corporal, emocional, cognitiu, relacional i espiritual.

Està dirigida tant a persones que volen un procés de canvi i transformació o tenir major coneixement i crèixer personalment. Com qui desitgi aprofundir en el coneixement dels aspectes interpersonals i emocionals del viure ( el que avui en dia es diu " Intel·ligència emocional")


 

El objetivo explícito de la Terapia Gestalt es que las personas logren ser lo que en realidad son, aceptando y haciendo espacio a todas sus inclinaciones, sub-personalidades y voces interiores, logrando integrarlas en una vida bien orientada y valiosa. Para ello se toman en consideración todos los niveles de la persona: instintivo, corporal, emocional, cognitivo, relacional y espiritual.
 
Está dirigida tanto a las personas que desean un proceso de cambio y transformación o tener mayor conocimiento de ellas mismas y crecer personalmente como a aquellas otras que desean ahondar en el conocimiento de los aspectos interpersonales y emocionales del vivir (lo que hoy en día se llama inteligencia emocional)