Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

Salut Sistèmica

 

La intervenció sistèmica proporciona una perspectiva globalitzadora de la pràctica, a l'intentar abordar la resolució d'un problema, conflicte o la millora del seu malestar, des d'una relació amb el seu propi sistema. Per entendre a l' individu, s'ha d'entendre també el seu sistema de referència.

 
 
Salut sistèmica
 
És un treball sistèmic de constel.lacions familiars en el que a través  de la relació entre el client i el simptoma, dolència.. es va explorant com és aquesta relació, què vol dir o què representa aquest simptoma per poder obrir la mirada i alliberar-lo. Un fet que ha passat al sistema familiar, que s'ha ocultat, que no s'ha  donat al seu lloc o que encara no està integrat; a través d'un membre del sistema es vol expresar (simptoma, dolènica, enfermetat) i es quan es pot saber que és o qui ,que no és vist i surt a la llum i es mira se li dona un lloc al nostre cor i al sistema i que aquest moviment fa que el símptoma es retiri i marxi.

Intervenció sistémica en el ámbit social- La relació d'ajuda i acompanyament des de l'enfoc sistèmic de Bert Hellinger, las contel.lacions familiars y la Pedagogía sistémica.

 

Diu Hausner:
En Psicoterapia es bien conocido que los sucesos traumáticos personales pueden producir, a largo plazo, desarmonías tanto del alma como del cuerpo, sobre todo si se reprimen... y quedan excluidos por excesivas exigencias del presente. Es posible superar esas molestias cuando se logra volver a tomar y a integrar aquellos aspectos que hasta ese momento habían quedado separados.
Más allá de esto, las contelaciones familiares también sacan a la luz en qué medida los traumas de aquellos ancestros con los que el destino nos vincula tienen un efecto a través de las generaciones que influencia la vida de los descendientes.
I tal com ens ha dit avui al finalitzar la formació, es mi deseo que lo aprendido aquí salga a la luz y podáis con vuestro trabajo acompañar en el proceso de pasar de la enfermedad a la salud a muchas personas