Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

ITO THERMIE


 

Ito Thermie, el calor especial del doctor Ito.

 "Un suave calor, fricciones y presiones sobre la piel y un penetrante olor a incienso son los secretos de esta técnica japonesa para dar vigor al organismo"

L'Ito Thermie nutreix, alimenta directament les cèl·lules del nostre organisme a través de l'escalfor que s'obté mitjançant la combustió d'unes varetes d'insens especial fetes per set plantes medicinals.

La combustió a l'interior del reionki evita el contacte directe de la pell amb el foc, i es regula la intensitat de l'escalfor. Té un tub exterior de la mida d'una pluma ideada a partir dels cremadors d'incens tradicionals i un tub interior que es col·loquen les varetes d'insens enceses. 

La seva forma cílindrica permet treballar punts concrets, com el que és l'acupuntura o el shiatsu però també es fa un massatge general per fricció, recorrent les diferents zones del cos i meridians. Normalemnt es treballa amb dos reionkis junts