Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

Drenatge limfàtic

El drenatge consisteix en moure el líquid d'una zona on s'ha quedat acumulat cap a un lloc de desaigua a través d'un sistema de conducció. AL nostre organisme existeix tot un sistema tubular ( vasos limfàtics) que permeten la sortida relativament fàcil del líquid intersticial i de la limfa que, per una sèrie de motius patològics, poden haver-se anant acumulant en diferents parts del cos, especialment en la pell y sota d'ella ( entre la pell i la capa muscular).

El Drenatge Limfàtic Manual actua sobre els vasos limfàtics activant el seu automatisme, fent així que es millora l'eliminació del líquid intersticial i de la limfa que per determinades circumstàncies patològiques hagi quedat acumulat.

 

 

Influeix tant a sobre les fibres musculars estriades ( afavorint la seva relaxació quan estan tenses o hipertóniques) i les fibres musculars llises  ( millorant l'automatisme).

Són manipulacions suaus, lentes i repetides que produeixen un apreciable efecte vagotònic ( antiestrès) per activació del sistema nerviós vegetatiu de la relaxació ( parasimpátic).


Indicacions pel Drenatge Limfàtic:

Limfoedemes o edemes limfoestàtics, lipedemes, edemes de l'embaràs, edemes en la síndrome premenstrual, fleboedemas, edemes post-operatoris i post-traumàtics, transtorns d'origen reumàtic, encefalopaties limfoestàtiques.

Contraindicacions:

Infeccions agudes, insuficiència cardíaca descompensada, felitis, trombosis, tromboflebilits, síndrome del seno carotídeo, hipertensió, tumors malignes.