Centre de Fisioteràpia "Carla Güibas"

Guanya salut!

Fisioteràpia

La Fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins I'àmbit sanitari, I'objectiu de la qual és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la persona i de la comunitat i, específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat mitjançant qualsevol dels mitjans manuals, físics i químics al seu abast.

La Fisioteràpia reconeix la salut com a un dels valors més fonamentals de la condició humana i, per tant, el seu exercici ha de vetllar perquè el dret a gaudir-ne es faci efectiu en la major amplitud possible, tot i posant a l'abast de la població els mitjans que siguin de la seva competència.

El fisioterapeuta és el professional que et pot ajudar amb el:

-Dolor d'esquena

-Dolor articular i/o muscular

- Torticoli - contractures

-Fibromiàlgia

-Lumbago - ciàtica

- Migranya- mal de cap

- Osteoporosis

- Artrosis - rigidesa

- Escoliosis

- Pinçaments

- Etc...

Tècniques de Fisioteràpia Manual: Massatge, Osteopatia, Quiropràxia, Manipulacions, Mobilitzacions, Drenatge limfàtic, Estiraments, Exercicis terapèutics, Massatge infantil, reflexoteràpia...

EL FISIOTERAPEUTA ÉS EL PROFESSIONAL LEGALMENT COMPETENT EN L'APLICACIÓ DE LES TERÀPIES MANUALS!

 

Història fisioteràpia 

El terme Fisioteràpia prové de la unió de les veus gregues: physis, que significa natura i therapeia, que vol dir tractament. Per tant, des d'un punt de vista etimològic, Fisioteràpia significa tractament natural. Teràpies que proporcionen als pacients beneficis relacionats amb la salut física, mental i social. Una ciència sanitària que compleix cinquanta anys del seu reconeixement oficial a Espanya mitjançant el Decret de 26 de Juliol de 1957.

En aquests moments està en joc el present, el passat i el futur d'una disciplina jove dins l'àmbit de les Ciències de la Salut però amb un potencial important, la valoració del cos de l'home i la dona com a subjecte en moviment. Aquesta observació actualment avança cap a un binomi home-societat per donar solucions als problemes plantejats individualment i convertir-los en universals. Podríem dir que la Fisioteràpia és una professió universal, a més de ser "autònoma dins de l'àmbit sanitari" com determina el Codi Deontològic del Col·legi.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), al 1958, defineix la Fisioteràpia com: "l'art i la ciència del tractament mitjançant l'exercici terapèutic, calor, fred, llum, agua, massatge i electricitat". A dia d'avui podem ampliar els àmbits relacionats amb la Fisioteràpia com proves elèctriques i manuals per determinar els valors d'afectació i la força muscular, determinar les capacitats funcionals, l'amplitud del moviment articular i les mides de la capacitat vital. Així com ajudes diagnòstiques pel control de l'evolució de la malaltia. Però les mans continuen essent el instrument bàsic dels fisioterapeutes i en conseqüència de les teràpies naturals, com determina la seva etimologia.

Una altra realitat del segle XXI és la creació oficial de col·legis de fisioterapeutes i la professionalització que suposa tenir un teixit engranat de professionals i investigadors que promoguin la mateixa causa davant les institucions públiques, els mitjans de comunicació i la ciutadania. En aquests moments, el mapa autonòmic de Col·legis està complet i coordinat pel Consejo General de Colegios creat per la Llei de l'1 de juliol de 1998. Aquesta corporació pública assegura que l'objectiu principal de la Fisioteràpia és "promoure, mantenir, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans per millorar la qualitat de vida de la persona i facilitar la seva reinserció social plena".